Ruunide maagia

Ruunid on umbes 2000 aastat vanad maagilised märgid, mis on läbi aegade aidanud nende poole pöördujatel paremini saavutada oma eesmärke. Ruunide kaudu on võimalik saada toetust kosmilisest teadvusest.

Nii nagu iga meie rakk omab täielikku informatsiooni meie kohta, on ka igas meis talletatud kosmiline informatsioon , mis asub meie alateadvuses, kuid millele meil ei ole alati juurdepääsu.

Ruunid on üks võimalustest saada kosmilist informatsiooni ja selle abil saavutada oma eesmärke.

Kahjuks ei ole tänapäeval säilinud konkreetset õpetust ruunide kasutamisest.

Viimased meistrid sellel alal elasid Islandil 17 sajandil. Kuulsa filosoofi ja ruunide asjatundja Ralf Blumi arvates on ruunide kasutamise kunst neis enestes ja õige , kui see Teile sobib.

Teie ees on esimene Eestis valmistatud ruuni sõrmus- üks võimalustest.

Teil on võimalik lihtsa liigutusega briljandiga kaunistatud nooleke suunata märgi peale, mis asub teisel sõrmusel ja valida endale ruun, mis aitab Teil läbi viia just seda tegevust, mida Te tahate või peate sel hetkel tegema.

Ruunide maagiline jõud aitab Teil saavutada soovitut kosmilise teadvuse kaudu. Ruunide tähendused leiate väikesest nahkmärkmikust.

Ebaõnnestumised ei tulene mitte halbadest päevadest, vaid valedest otsustest

Ruunid aitavad Teil teha õigeid otsuseid.

MINA MANNAZ

Mõjutab inimest, inimeste gruppi või organisatsiooni, kui on vaja juhtida nende tähelepanu ideele või seisukuhale, mis nende omast erineb ja võita neid oma poole.
Mitte kanda pööratult!

PARTNERLUS. GEBO

Aitab valida abielu või äripartnerit ning luua nendega püsivat ja kestvat kontakti. Inimese suhtes iseendaga osutab õigele lahendusele, mitme variandi seast parimale

MÄRGUANNE. KULLERI RUUN ANUZ

Energeetiline ruun. Teda tuleb kasutada ettevaatlikult, sest ta on pühendatud jumal LOKILE , kes teeb nii head kui kurja. Tema poole pöördudes palute tema soosingut ja mõistmist. Kõige paremini aitab ta kaasa kollektiivseid jõupingutusi nõudvate tegude teostamisele. Üksikisikule ei peagi sellest kasu olema. Headel eesmärkidel kasutatuna ergutab see ruun inimestes tähelepanelikkust ja delikaatsust teiste inimeste suhtes.

ERALDUMINE. TAGANEMINE OTHILIA

Energeetiline ruun. Võib kasutada äärmistel juhtudel, mil inimene ütleb,et ta on valmis andma kuningriigi hobuse eest. s.o. tal on tarvis iga hinna eest täbarast olukorrast välja pääseda. Siis see ruun aitab, kuid ta tahab ka tasu.
Millestki ikka tuleb ilma jääda.Mitte kanda pööratult!

JÕUD. MEHELIKKUS, NAISELIKKUS URUZ

Energeetiline ruun. Tugevdab vaimu, lisab meestele jõudu ja naistele veetlust.

Äratab inimeses parimad tunded. Kasutatakse siis kui tahetakse saada sõpruse või armastuse osaliseks, või neid tundeid taastada.
Mitte kanda pööratult!

OLEMUSLIK TUNNETUS. MIDAGI VARJATUT PEARTH

Energeetiline ruun. Aitab minevikust üle saada, vabaneda rasketest mälestustest. Hõlbustab üleminekut uuele teadvustasemele. Õpilase pühitsemist järgmisse astmesse. Võib mõneks ajaks katkestada harjumuspärase elurütmi, muuta selle mänguks, milles võidu ja kaotusvõimalused on paraku ühesugused.
Mitte kanda pööratult!

HÄBENEMINE. MÖÖDAPÄÄSMATUS. NAUTHIS

Energeetiline ruun. Annab raskel hetkel jõudu, aitab keerulisi perioode üle elada. Vanasti joonistati teda otse käele või suure varba küünele.
Mitte kanda pööratult!

VILJAKUS. UUED ALGUSED. INGUZ

Energeetiline ruun. Pühendatud rahujumalale INGILE, kes on ka ihuliste rõõmude ja ingveriõlle jumal. Võtab pingeid maha, lähendab puhkuseaegea.
Suurendab meeste potentsi.

KAITSE. TAKISTAVAD JÕUD. EIHWAZ

Pühendatud talvejumalale ULLILE, vastupidavale jooksjale ja täpsele laskurile. Teda kantakse siis, kui tahetakse pakkuda kellegile kaitset.
Veel aitab ta iga ettevõtmist lõpule viia, iseäranis selle lõppetapil.
Toetab sportlasi võistlustel.

KAITSTUS ALGIZ

Kui kardate midagi, ootate kellegi kallaletungi või teadlikku kahjustamist
Kandke seda ruuni ja ta ei lase kellelgi teid ootamatult tabada.
Mitte kanda pööratult!

VALDUSED. KÜTUS. KARI FEHU

Selle ruuni poole pöörduvad peamiselt need, kes soovivad materiaalseid hüvesid, või nende valdajad, kes tunnevad muret nende säilimise pärast.
Soodustab raha laekumist, mitmesuguse kauba hankimist (peamiselt pikaajaliseks kasutamiseks mõeldud, samuti kinnisvara) ja kaitseb omandit.
Osutades õigeaegselt avanenud võimalustele või lähenevale ohule.
Mitte kanda pööratult!

RÕÕM. VALGUS. WUNJO

Seda kantakse siis, kui soovitakse endale ja teistele pidupäeva, head meeleolu, tervist ja õnne. Ta lohutab mures ja toetab nõrkushetkel.
Kui ootate sõbra küllasõitu või vähemalt sõnumit temalt, aitab see ruun kauaoodatut lähemale tuua.
Mitte kanda pööratult!

SAAK. VILJAKAS PERIOOD. JERA

Kantakse enne tähtsa ja kauaaegse töö alustamist, et kindlusteda selle ühtlane kulg ja õnnestumine. Teda võib kasutada kahtluste puhul ja kui teile näib, et te ei jõua alustatut lõpule viia.

AVAMINE. TULI. TÕRVIK KANO

Energeetiline ruun. Pühendatud jumalanna NERBILE, küttimise ja kalapüügi kaitsjale. Tugevdab vastuvõtlikkust, teravdab tundeid.
Seda kasutavad naised sigitusperioodil, et anda lapsele soovitavat
kvaliteeti, samuti loovinimesed , kes soovivad oma ideid täielikult realiseerida. Jahimeestel, geoloogidel ja teistel otsijatel aitab see ruun leida otsitavat.
Mitte kanda pööratult!

VÕITLEJA ENERGIA. TEIWAZ

Pühendatud sõjajumalale THORILE. Vanasti kandsid sõdalased seda märki mõõgakäepidemel või joonistasid oma kilbile. Aitab igas võitluses, sealhulgas endaga peetavas. Tugevdab otsusekindlust.
Mitte kanda pööratult!

KASVAMINE. UUESTISÜND. BERKANA

Energeetiline ruun. Soodustab kasvu, viljakust, taassündi. Võib aidata sigimatuse puhul. Kergendab sünnitamist ja lastega suhtlemist. Soodustab isiksuse uuenemist ja vaimset kasvu, loomingut, samuti taime kasvu ja viljakandvust.
Mitte kanda pööratult!

LIIKUMINE EHVAS

Energeetiline ruun. Aitab paigast nihutada takerdumajäänud töid, lahustada hangunut, pehmendada tardunut. Võib soodustada krooniliste haiguste ravi. Hõlbustada rändaja reisi vee peal.
Mitte kanda pööratud ruuni!

VOOL. VESI LAGUZ

Teravdab intuitsiooni, aitab arendada ja ilmutada okultseid võimeid. Hõlbustab tunnetamist ja ja saladustesse süvenemist, kosmose seaduste mõistmist. Igapäevaelus soodustab abielu sõlmimist, lahusoleku lõppu.
Lahkarvamustest ülesaamist. Teadlastel aitab lõpule viia uuringuid, lahendada probleeme.
Mitte kanda pööratud ruuni!

LOOMULIKUD HÄVITAVAD JÕUD HAGALAZ

Energeetiline ruun. Kehastab loodusjõude, aidates inimestel naasta oma
Mina kõige loomulikuma väljendusvormi juurde. Teda kantakse kui tuntakse , et miski on korrast ära, kui sügavhingeline ebakõla on viinud ummikusse ja sunnib teid üha tobedamalt käituma. Ta kutsub esile kriisi, aidates väljuda nõiaringist ja saavutada uuesti vaimne tasakaal.

SIDE. ÜHENDUS. TAASÜHINEMINE RAIDO

Energeetiline ruun. Teda kasutatakse, kui tahetakse ,et reis saaks teoks ja kulgeks õnnelikult. Kujutatakse tihti teele kaasavõetavatel amulettidel.
Mitte kanda pööratult!

VÄRAVAD. VAIKELU THURISAZ

Energeetiline ruun. Teda kantakse , kui soovitakse enne otsustavat sammu mõtiskleda, kõike veelkord läbi mõelda, kaaluda kõiki poolt ja vastuargumente. Aitab keskenduda, hinnata oma käitumist, vältida ennatlikke otsuseid, hoiab pettuse ja enesepettuse eest.
Mitte kanda pööratult!

LÄBIMURRE. TRANSFORMATSIOON. DAGAZ

Energeetiline ruun. Teda kantakse, kui soovitakse lähendada ebaõnnestumiste, haiguste või mureperioodi lõppu. Aitab ka ületada takistusi, mis segavad teid midagi lõpule viia.

SEISAK. SEE, MIS TAKISTAB. JÄÄ ISA

Aitab peatada ebasoodsaid protsesse, haigusi, jahutada kirge, külmutada situatsiooni, selleks ,et aega võita. See ruun on pühendatud hiiglasele IMRILE , kes on sündinud jääst ja sümboliseerib algust või uuenemist, mis saabub pärast pikka seisakuperioodi.

TERVIKLIKKUS. ELULISED JÕUD. PÄIKESE ENERGIA SOWELU

Aitab ennast leida, omandada ebaselges või ebamäärases olukorras enesekindlust, osutab väljapääsule, teeb kokkuvõtte. Annab elule kaasa ende.

TÜHI RUUN. TUNNETAMATU. JUMAL ODINI RUUN

Tühjus, see on lõpp, tühjus see on algus. See ruun nõuab teilt vaprust. Valmisolekut hüppeks tühjusesse. Seda kantakse, kui soovitakse täielikku muutust. Vana lõppu, uue algust.